På holmarna Juckasgrynnan och Metgrund i Södra stadsfjärden i Vasa häckar nu för tredje sommaren i rad en skarvkoloni. Kolonin ser ut att breda ut sig i en sådan omfattning att Vasa stad ansöker om undantagstillstånd för att fördriva skarvkolonin. 

Miljödirektör Christer Hangelin berättar att Vasa stad har gått igenom skarvkolonisituationen i Södra stadsfjärden, den diskussion som förts i ärendet, lagstiftningen i anslutning till ärendet och eventuella åtgärder. Problemets omfattning har också jämförts med motsvarande kolonier på andra ställen längs Bottniska viken.

– Vi anser att problemet uppenbarligen håller på att utvecklas på ett sådant sätt att det finns orsak att ingripa i situationen på de grunder som lagen möjliggör, säger Hangelin.

Staden ansöker som ägare till holmarna Juckasgrynnan och Metgrund om undantagstillstånd för fördrivande av skarvkolonin. I praktiken kunde de fördrivningsåtgärder som staden överväger genomföras våren 2017.

Undantagstillståndet söks hos NTM-centralen i Egentliga Finland, som beslutar om fördrivningstillståndet enligt 49 § 4 momentet i naturvårdslagen.  Av tidigare ansökningar om undantagstillstånd som gäller skarvkolonier har 80 % avgjorts positivt. 

Skarvarbetsgruppen som leds av minister Henriksson rekommenderade i sin rapport som publicerades under våren bl.a. inrättande av lokala samarbetsgrupper och flexiblare förfarande för undantagstillstånd. Hangelin berättar att Vasa stad har anmält sitt intresse för att delta i den regionala samarbetsgruppen på Södra Österbottens NTM-centrals område.

Källa: Vasa stad 27.6.2016