Euroopan unionin jäsenmaiden ministerit päättävät 23.–24. lokakuuta maatalous- ja kalastusneuvostossa ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöistä. Komission pohjaehdotuksena on Itämeren silakan kalastuksen kieltäminen ja lohen rannikkokalastuksen rajoittaminen.

Varsinais-Suomen kansanedustajat katsovat, ettei silakan kalastusrajoitukselle ole esitetyssä laajuudessa perusteita. Komission ehdottamilla rajoituksilla on erityisen suuret vaikutukset Varsinais-Suomen ja länsirannikon kalastuselinkeinolle.

”Suomen pitkän linjan näkemys on perustunut tieteelliseen neuvoon ja niin tulee olla jatkossakin. Kyseisen komission esityksen taustalla vaikuttaa olevan muutos komission tulkinnassa, sillä silakan kanta ei ole romahtanut. Siksi esitystä ei voi hyväksyä. Eduskunnan on otettava tässä yhtenäinen kanta, jotta Suomella on mahdollisimman hyvä lähtökohta neuvotella neuvoston käsittelyssä kohtuulliset ja faktoihin perustuvat kiintiöt,” toteaa Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok).

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto, ICES, antaa vuosittain tutkimukseen perustuvan tieteellisen neuvon kalakantojen kestävistä kiintiöistä. ICES on ensi vuodelle suosittanut kalastuskiintiöiden pienentämistä, muttei kieltämistä.

”Suomen lähtökohtana on ollut ja tulee olla valtioneuvoston ja eduskunnan pitkäaikaisen linjauksen mukaisesti kalastuksen jatkaminen kestävällä tasolla tieteelliseen näyttöön perustuen ja elinkeinon toimintaedellytysten huomioiminen,” sanoo kansanedustajaryhmän varapuheenjohtaja Saku Nikkanen (sd).

Suomessa silakan osuus merikalastuksen saaliista on 80 % ja kokonaisarvosta 55 %. Silakan kalastuksen rajoittamisesta seuraa maa- ja metsätalousministeriön arvioiden mukaan menetyksiä yrityksille ja yrittäjille 70 miljoonan euron edestä ja 300 työpaikan häviäminen.

”Esitykselle ei ole mitään tieteellistä perustetta. Sen sijaan se vaarantaisi yli 300 työpaikkaa. Kalastus on myös keskeinen keino poistaa ravinteita merestä. Elintarvikkeiden ja kotimaisen kalajauhon käyttö on meren kestävää kiertotaloutta, sen sijaan tuontijauho lisäisi meren rehevöitymistä entisestään,” lisää kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok).

Suomessa Luonnonvarakeskus, Luke, seuraa kalakantojen tilaa. Luke arvioi viime syksynä silakan kunnossa tapahtuneen käänteen kohti koon elpymistä.

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä kokoaa vaalipiirin 17 kansanedustajaa käsittelemään ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä säännöllisesti eduskuntaan ja maakuntaan. Ryhmän puheenjohtajana toimii Saara-Sofia Sirén ja varapuheenjohtajina Saku Nikkanen ja Vilhelm Junnila.

Tiedote: Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä tiedote 14.9.2023