SMHI varnar för kraftiga algblomningar i sommar. Färska mätningar från den finländska motsvarigheten till SMHI, SYKE, visar på högre nivåer än vanligt av fosfat i södra Östersjön.

Östersjön fick i vintras ett ganska stort inflöde av vatten västerifrån när 150 kubikkilometer vatten strömmade in genom Öresund och bälten. Det förde med sig ytvatten rikt på fosfat. Men längre norrut i Östersjön, i Finska viken, är fosforhalterna däremot lägre än vanligt.

Det är ännu för tidigt att säga hur algsommmaren kommer att bli. Vår värsta typ av algblomningar kräver högtryckslägen med svaga vindar och varmt väder.

Källa: SR/Vetenskap/ Skärgårdsbryggan 24.4.2012