Tänään käyttöön vihitty Varkauden Finnforelin kalankasvattamo on ylivoimaisesti suurin kalanviljely-yksikkö Manner-Suomessa. Se lisää lähes kymmenellä prosentilla kotimaisen kirjolohen tuotantoa. Varkauden kalankasvattamossa tutkijat ja yritykset tekevät yhteistyötä. Kumppanuuden ansiosta tutkimusta päästään harjoittamaan tuotantomittakaavan toiminnassa, mikä vahvistaa kotimaisen kalatalouden kilpailukykyä.

–  Finnforelin moderni kiertovesitekniikkaan perustuva laitos on yksityisen ja julkisen sektorin tavoitteellisen ja pitkäjänteisen yhteistyön tulos. Yrityksen ainutlaatuinen toimintakonsepti mahdollistaa koko tuotantoketjun mätijyvästä aina kaupan hyllylle sekä myös laajan teknologiakehityksen, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Varkaudessa.

Luonnonvarakeskuksen pitkäjänteinen tutkimustyö kiertovesiteknologian kehittämiseksi on osaltaan mahdollistanut hankkeen toteutumisen. Vettä ja ravinteita säästävä kiertovesikasvatus on potentiaalisin tapa tuottaa sisämaassa ruokakalaa suuressa mittakaavassa ympäristöystävällisesti.

– Tehokkaalle ja ilmastoystävälliselle proteiinin tuotannolle on kasvava kysyntä maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on, että kalatalous tuottaisi jatkossa Suomen taloudelle paljon nykyistä enemmän työtä ja toimeentuloa, myös vientituloja. Varkauden kalankasvatuslaitos on yksi tärkeä etappi tässä kehityksessä, ministeri Leppä sanoi.

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Finnforelille 3,9 miljoonaa euroa kalankasvatuksessa tarvittavaan kiertovesitekniikkaan, perkaus- ja jalostuslinjastoon sekä aurinkovoimalaan sekä Keski-Savon Teollisuuskylälle 1,8 miljoonaa euroa hallin rakentamiseen. Tämä 5,7 miljoonaa euron rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 16,9 miljoonaa euroa.

Sininen biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeista. Maa- ja metsätalousministeriössä viimeistellään sinisen biotalouden kansallista tutkimusagendaa. Tavoitteena on löytää liiketoiminta-alueita, jossa suomalaisilla yrityksillä ja osaamisella on kasvun mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Kalanviljely asemoituu ympäristö- ja resurssitehokkaana elinkeinotoimintana sinisen biotalouden ytimeen. Kärkihankkeessa investoidaan muun muassa Luonnonvarakeskuksen Laukaan yksikköön ympäristötehokkaan kiertovesiteknologian kokeiluympäristö yritysten ja tutkimuksen käyttöön.

 

Lähde: MMM tiedote 4.5.2018