Valtioneuvoston asetus 236/2017, 7§ edellyttää: ”Kaupallisen kalastajan tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 3—6 §:ssä tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.”

Olemme tehneet nettilomakkeen lohirysäpaikkailmoituksen tekemistä varten.

Lomakkeeseen pääsette tästä: https://link.webropol.com/s/lohirysa2021

Lomakkeella voitte ilmoittaa kaikki neljä rysää kerralla tai yksitellen.

Pyydämme ilmoittamaan rysän sijainnin koordinaatit muodossa: ESIM. 61 00,00 N 020 00,00 (WGS84-koordinaatisto)

Parhain terveisin,

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut, Kalastuksenvalvonta

Lähde: VARELY 23.4.2021