Kalatalouspalvelut-yksikössä rekisteröidään parhaillaan kaupallisia kalastajia urakalla.  1.10.2021–31.1.2022 välisenä aikana vanhenee yhteensä 1600 suomenkielisen ja 400 ruotsinkielisen kaupallisen kalastajan rekisteröinnit. Kaiken kaikkiaan kaupallisia kalastajia on manner-Suomessa noin 3700, ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee rekisteröintipäätökset manner-Suomessa sekä meri- että sisävesialuetta koskien.

Jotta kalastajien hakemusten käsittely ei tarpeettomasti viivästyisi, käsittelijöiden määrää on lisätty ja kaikki päätökset pyritään saamaan valmiiksi alkuvuodesta, jotta kuluttajille riittäisi kotimaista kalaa jatkossakin. 

Kaupalliset kalastajat, jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä, jaetaan ryhmiin I ja II kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon perusteella.  Rekisteröinti on voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Kaupallisen kalastajan status tuo mukanaan sekä etuja että velvoitteita

Kaupallisen kalastajan status tuo mukanaan sekä etuja että velvoitteita. Vain kaupallisilla kalastajilla on oikeus myydä saalistaan tai käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä, esim. troolia tai isorysää yleisellä vesialueella meressä. Kaupalliset kalastajat ovat voineet saada Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea esim. moottorinvaihtoon, kalastuksen innovointi- ja ympäristöhankkeisiin sekä toiminnan monipuolistamiseen. Polttoaineveron palautusmahdollisuus on tärkeä etu sekä meri- että sisävesialueella.  Kaupallisten kalastajien velvoitteena on ilmoittaa saaliinsa merialueella Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja sisävesialueella Luonnonvarakeskukselle. Myös kaupalliseen kalastukseen käytettävät alukset on rekisteröitävä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Merialueella silakan, kilohailin ja lohen kaupallinen kalastus edellyttää lisäksi toimijakohtaista kalastuskiintiötä.

Lähde: VARELY 16.12.2021