Särjen ja lahnan vienti tyssäsi Venäjän asettamien pakotteiden takia. Särkikalan kotimaan markkinat ovat heräämässä, mutta Itäisen Suomenlahden kalastajat eivät ole halunneet apajille. Viranomainen arvioi tämän johtuvan vapaa-ajankalastajien suhtautumisesta rysällä kalastamiseen.

Särkikalojen kalastaminen on loppunut lähes kokonaan Itäisellä Suomenlahdella. Särkeä ja lahnaa on aiemmin kalastettu ja myyty Viroon, josta se on jatkanut matkaansa Venäjälle. Heikon ruplan ja Venäjän asettamien pakotteiden vuoksi särkikalan vienti on kuitenkin loppunut.

– Särkikalaa viedään enää pieniä määriä Viroon ja Baltian maihin, mutta ei sellaisia määriä kuin ennen. Suomenlahden toimijat olivat viennissä suuressa roolissa, kertoo kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Suomessa särkikalan käyttö on yleistymässä. Siitä valmistetaan muun muassa kouluruokaa. Ammattikalastajat Itä-Suomessa eivät ole kuitenkaan lähteneet kotimaan markkinoille.

– Suomenlahti jäi sivummalle suhteessa muuhun maahan. Kun Viron vienti loppui, silloin ei ollut vielä näköpiirissä kotimaan markkinoita, Ranta-aho sanoo.

Vapaa-ajankalastajat tiukkoina

Junaan olisi toki voinut hypätä myöhemminkin. Ranta-aho kertoo, että kalastajat Itäisellä Suomenlahdella eivät kuitenkaan halua kotimaan markkinoille toisesta syystä. Ranta-ahon mukaan harrastekalastajat vastustavat rysien käyttöä alueella erittäin aggressiivisesti.

– Suomenlahti on herkkää aluetta, kalastajat ja kalastusoppaat tuntuvat hermostuvan aina jos rysä ilmestyy merenlahteen. Yksikään rysä ei saisi olla missään, tai heti on paniikki päällä, Ranta-aho sanoo.

Särkikalaa pyydetään poistokalastuksessa. Sen tarkoitus on vähentää niin sanottujen roskakalojen määrää vesistöissä.

Poistokalastuksessa on vastakkain kaksi näkemystä. Ammattikalastajat katsovat, että kun kalastetaan särkeä ja lahnaa, syntyy enemmän elintilaa arvokkaalle kalalle, kuten ahvenelle ja kuhalle.

Vapaa-ajan kalastajien mielestä särkikalojen kanssa samaan rysään jää arvokalaa, eikä poistokalastuksella synny haettua lopputulosta. Vapaa-ajan kalastajat ovat huolissaan etenkin kuhakannoista. Myös lohta ja taimenta pelätään eksyvän rysiin.

– Esimerkiksi Kotkan suunnalla on ollut tilanteita, joissa on isketty meritaimenta tai lohta myyviin kauppoihin ja pidetty älämölöä kalatiskillä. Puhutaan nopean toiminnan joukoista. He syyllistävät kauppiasta, että kuinka voi ottaa uhanalaisen kalan myyntiin. Tämä on johtanut siihen, että kauppias ilmoittaa kalastajalle, ettei ota enää kalaa vastaan. Tällä tavalla eliminoidaan laillinen toiminta.

Enemmän päitä, sama määrä ruokaa

ELY-keskuksessa pelätään, että särkikalakannat kasvavat Itäisellä Suomenlahdella niin suureksi, että kaikkien kalojen kasvu tyrehtyy elintilan puutteessa.

– Kantojen ylitiheys sen kun kasvaa. Kasvu tyrehtyy särjillä ja lahnoilla, kun tasapaino ravinnon ja elintilan suhteen menee nurin. Siitä kärsivät myös talouskalat, kun on liikaa päitä suhteessa ravintoon. Mikään hauki- tai kuhakanta ei kykene säätelemään niin suuria särki- tai lahnapopulaatioita, mitä siellä todistettavasti tällä hetkellä on, Ranta-aho toteaa.

Viimeiset poistokalastukseen osoitetut edistämis- ja kannustinmäärärahat maksettiin viime vuonna. Uutta rahaa ei aiota myöntää. Viranomaiset toivovat, että poistokalastus jatkuu markkinavetoisesti kotimaassa heränneen kysynnän ansiosta.

Lähde: Yle 25.1.2016