Maa- ja metsätalousministeriössä on kartoitettu lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia keventää maa-, kala-, elintarvike- ja metsätalouden toimijoihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. Konkreettinen, kotimaisiin lakeihin ja asetuksiin kohdistuva keventämis- ja purkutyö aloitetaan heti tänä vuonna ja tarkoitus on jatkaa lähivuosien ajan.

− Seinäjoella viime syyskuun viljelijätapaamisessa annettu lupaus tuodaan tässä konkreettiseksi toiminnaksi, sanoo maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Esimerkiksi elintarvikelain uudistaminen aloitetaan ensi vuonna ja sen yhteydessä arvioidaan mahdollisuudet elintarvikealan toimijoiden hallinnollisen taakan keventämiseen. Lakiuudistuksen tarkoitus on helpottaa elintarvikealan toimijoiden taakkaa muun muassa ilmoitusvelvollisuuteen, valvontaan, laboratorioiden hyväksymiseen ja hygieniaosaamiseen liittyen. 

Maanviljelijöiden hallinnollisen taakan keventämiseksi ministeriössä on suunnitteilla maatalousyrittäjien ilmoitus-, lupa- ja rekisteröintimenettelyjen keventäminen sekä tukijärjestelmien yksinkertaistaminen. Se tapahtuu poistamalla velvoitteita, tehostamalla rekistereiden yhteiskäyttöä sekä edistämällä palveluiden ja tiedon saatavuutta sekä kehittämällä sähköistä asiointia.

− Sääntelyn purku on parhaillaan työn alla koko EU:ssa, kun maatalouskomissaari Phil Hogan on ottanut vahvaksi teemakseen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen. Suomi osallistuu Euroopan-laajuisiin talkoisiin aktiivisesti, olemme lähettäneet komissioon oman yksinkertaistamisesityksemme, Orpo toteaa.

Ehdotuksia on laadittu koko MMM:n toimialalle. Metsäsektorilla esimerkiksi selvitetään mahdollisuuksia yksinkertaistaa yhteismetsien perustamista ja niiden hallintoa sekä toimintaa koskevaa sääntelyä ja keventää metsävaratietojen luovuttamiseen liittyviä käytäntöjä. Kaupalliseen kalastukseen on tarkoitus luoda toimijakohtaiset kiintiöt, millä muun muassa edistetään yritysten kilpailukykyä. Kuntien taakkaa helpotetaan muun muassa siirtämällä kiinteistötietojärjestelmän ylläpito valtiolle. 

Useita yksityiskohtaisia esityksiä vanhentuneiden säädösten ja hallintobyrokratian vähentämiseksi löytyy maa- ja metsätalousministeriön asiakirjasta, joka on alla linkkinä:

Sääntelyn purkuehdotukset maa- ja metsätalousministeriössä, huhtikuu 2015 

Lähde: MMM 14.4.2015