MMM pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2017 ja lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2018.

Ehdotetun lain tarkoituksena on ajantasaistaa laissa olevat viittaukset EU:n lainsäädäntöön erityisesti rikkomusmaksun määräämiseen johtavien rikkomusten osalta. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi velvoite ilmoittaa lohenkalastuksessa ennakolta maihintulosta kalastusmatkalta.

Luonnos verkkosivuilla www.mmm.fi.

Lähde: MMM 19.10.2017