Valtiovarainvaliokunta hyväksyi perjantaina 3. lokakuuta mietinnön vuoden 2014 toisesta lisätalousarviosta. Kasvun ja työllisyyden edistämiseksi lisäbudjetti reagoi myös maatalouden ongelmiin Venäjän asettamien talouspakotteiden vuoksi.

Lisätalousarvio reagoi myös Venäjän tuontikiellon vaikutuksiin Suomen maataloudelle ja elintarvikeviennille, joka on pudonnut kolmannekseen normaalitilanteesta. Suurin välitön vaikutus tällä on maitotaloustuotteille. Valiokunta toteaakin, että pääosa esitettävästä 20 miljoonan euron tuesta tulee osoittaa maidontuotannolle. Kriisin pitkittyessä tilanne vaikeutuu myös muilla maatalouden vientisektoreilla ja lisätukien tarve tulee jatkossa huomioida.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että maataloustuotantomme kannattavuus ja kotimaisen elintarvikeketjun säilyminen turvataan myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Siksi Valiokunta painottaa myös, että on erittäin tärkeää löytää korvaavat markkinat Venäjän viennistä vapautuville elintarvikkeille.

Lähde: Eduskunta 3.10.2014

Huomio: Kalatalouden osuus 20 miljoonan määrärahasta on 600 000 euroa.