Valtiovarainvaliokunta hyväksyi arvonlisäverolain alarajahuojennusta koskevat muutokset verojärjestelmän eheyttä koskevin kriittisin huomautuksin (VaVM 50 /2014 vp – HE 363/2014 vp).

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen, jolla liikevaihdon perusteella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostettaisiin arvonlisäverotuksessa nykyisestä 8 500 eurosta 10 000 euroon ja ns. alarajahuojennuksen yläraja 22 500 eurosta 30 000 euroon. Muutoksia voidaan pitää eräänlaisina inflaatiotarkistuksina ja perustella niitä edelleen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.

Lähde: Eduskunta 9.3.2015

Valiokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivulla http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/vavm+50/2014

Huom. Muutos vaikuttaa kaupallisten kalastajien ryhmittelyyn uuden kalastuslain perusteella.