Eduskunnan valtionvarainvaliokunta antoi tänään mietintönsä vuoden 2013 talousarviosta.

Valiokunta toteaa, että poistokalastus on todettu tehokkaaksi keinoksi poistaa vesistöistä fosforia ja typpeä. Esimerkiksi puolet Itämeren suojelukomission (HELCOM) toimintaohjelmassa Suomelle määritellystä 150 tonnin fosforikuormituksen vähentämistavoitteesta voidaan saavuttaa 10 000 tonnin särkisaaliilla.

Valiokunta toteaa, että Itämeren lisäksi myös monien järvien suurin ongelma on rehevöityminen. Poistokalastuksella tilannetta on voitu monin paikoin parantaa. Keskeyttämättömän rahoituksen turvaaminen myös sisävesillä on välttämätöntä tehokkaan poistokalastuksen toteuttamiseksi.

Kalastajille on taattava riittävä rahoitus siten, että he voivat suunnitella toimintaansa ja tehdä tarvittavat investoinnit. Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa poistokalastukseen Itämerellä ja sisävesistöissä. (Hallituksen esityksessä on ennestään 500 000 euroa)

Eduskunta käsittelee talousarviota ensi viikolla.

Lähde: Eduskunta 13.12.2012