Baltic Connector Oy sai tänään 21.6.2017 valtioneuvoston yleisistunnossa talousvyöhykelain mukaisen suostumuksen aloittaa Balticconnector-meriputken rakentaminen. Suostumus oikeuttaa Suomen ja Viron välisen maakaasuputken rakentamiseen Suomen talousvyöhykkeellä. Kaasuputkelle haetaan suunnitteluvaiheessa kaikki tarvittavat luvat.

”Taas on otettu yksi askel eteenpäin, kun meriputken rakentamiseen on saatu valtioneuvoston muodollinen hyväksyntä ja suostumus. Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja on tärkeää, että putken rakennusprojekti etenee aikataulussaan”, kertoo Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit. 

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

Lähde: Balticconnector 21.6.2016