Valtioneuvosto antoi 6.10. asetuksen kalastuksesta annetun asetuksen (1360/2015) 12 §:n muuttamisesta. Muutoksella nostetaan siian verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Muutos koskee sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa erittäin uhanalaisia vaellussiikakantoja vähentämällä nuoriin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta. Kalastusasetuksen muutos tulee voimaan 1.1.2024, Merenkurkun alueella kuitenkin vasta 1.7.2024. Tällä tavalla kalastajilla olisi tarpeellinen siirtymäaika ja mahdollisuus hankkia uusia verkkoja ja käyttää nykyisiä verkkoja vielä vuonna 2023 ja Merenkurkussa vuoden 2024 alkupuoliskolla. Merenkurkun alueella Luonnonvarakeskus tutkisi kalastajien kanssa mahdollisuutta pyytää paikallisia siikoja nykyisillä verkoilla, joiden tutkimustulosten perusteella tehtäisiin tarvittavat jatkopäätökset.

  1. muistio PDF 542kB
  2. asetusehdotus PDF 251kB
  3. förslag till förordning PDF 260kB

Lähde: Valtioneuvosto 6.10.2022