Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen lohenkalastuksen rajoituksista

Valtioneuvoston asetuksella lohenkalastuksen rajoituksista asetettiin lohenkalastuksen yleisrajoituksia Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle. Yleisrajoituksilla kiellettiin lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla Itämeren pääaltaalla ja säädeltiin lohenkalastuksen alkamispäivämääriä Pohjanlahden neljällä eri vyöhykkeellä. Lohenkalastuksen yleisrajoitukset Pohjanlahdella pysyivät nykyisen kaltaisina.

Rajoituksilla pyrittiin edelleen varmistamaan, että luonnonlohet voisivat vaeltaa Pohjanlahdella oleviin kutujokiinsa ja että lohenkalastus olisi ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Lohenkalastus isorysillä sallittiin kaupallisille kalastajille valtioneuvoston periaatepäätöksenä vahvistetun lohi- ja meritaimenstrategian mukaisesti koko kalastuskauden ajan. Isorysillä tapahtuva rannikkoläheinen kalastus sallittiin Selkämerellä vuosittain toukokuun 1 päivästä yhdellä isorysällä I ryhmään kuuluvaa kaupallista kalastajaa kohti ja siitä pohjoiseen vastaavalla tavalla porrastetusti kuin yleisrajoituksessa. Tällä alkukaudella kaupallinen kalastaja saa kuitenkin pyytää enintään 25 prosenttia toimijakohtaisesta lohen kalastuskiintiöstään. Näin voidaan varmistaa, että kalastus kohdistuu nykyistä tasaisemmin kevään ja kesän aikana vaeltaviin lohiparviin ja että alkukauden kalastus on kestävää.

Yleisrajoitusten seitsemän viimeisen vuorokauden ajan kaupalliset kalastajat saisivat kalastaa kahdella isorysällä ja tämän jälkeen loppukauden ajan neljällä isorysällä. Tämä jaksotus myös tasoittaa pyyntiponnistusta kalastuskaudella verrattuna nykyiseen järjestelmään, jossa kaupallisille kalastajille sallitaan ensin kaksi, sen jälkeen viisi ja lopuksi kahdeksan isorysää. Suomen lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on pieni ja myös sen perusteella huhtikuussa 2017 jaetut toimijakohtaiset lohen kalastuskiintiöt jäävät n. 20–30 prosenttia aiempien vuosien saaliita pienemmiksi. Tämän vuoksi pyynnin nykyistä aikaisempi mahdollistaminen on erityisen tärkeää, jotta pienestä lohisaaliista saadaan lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden mukaisesti parempi hinta ja lohisaaliin tarjonta-aika pitenee.

Linkki koko perustelutekstiin ja asetukseen:

http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8052f62c