Valtioneuvosto päätti tänään, että ankeriaan kalastus kielletään 1.10.-31.1. välisenä aikana. Kielto astuu voimaan lokakuun 1. päivänä 2018 ja on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ankeriaan pyydystäminen, myynti ja sellaisten pyydysten käyttö, jotka erityisesti soveltuvat sen pyydystämiseen, on rauhoitusaikana kielletty. Sivusaaliina saatu ankerias tulee vapauttaa rauhoitusaikana.

Kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella toimeenpannaan EU-asetuksessa (2018/120) ankeriaan suojelemiseksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kaupallinen kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen perättäisen kuukauden ajaksi. Suomen asettama kalastuskielto on kuukauden pidempi kuin vähimmäisvaatimus ja koskee myös vapaa-ajan kalastusta ja sisämaassa tapahtuvaa pyyntiä.

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltua ankeriasta pyydetään Suomessa pääasiassa vapaa-ajankalastuksessa, jossa puolet yhteensä noin 10 000–12 000 kilon vuosisaalista saadaan merialueelta ja puolet sisävesiltä. Ankeriaan kaupallista kalastusta ei sisävesillä ole juurikaan, ja merialueella saalis on viime vuosina ollut vain noin 1 000 kiloa vuodessa. Suomessa saaliiksi saadut ankeriaat ovat lähes kaikki peräisin istutuksista.

Lähde: MMM 27.9.2018