Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman 16. joulukuuta 2021.

Alla löydät linkit päätökseen ja aineistoihin: 

Valtioneuvosto: päätös merenhoitosuunnitelmasta 

Merenhoitosuunnitelma ja tausta-aineisto: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito 

ELY-keskukset antavat tiedoksi valtioneuvoston päätöksen julkisella kuulutuksella. Kuulutukset ovat nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus). 

Lähde: ELY-keskus 21.12.2021