Vesilain mukaista lupapäätöstä odotetaan lähiviikkoina Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

 

Suomi antaa luvan rakentaa kaasuputki Nord Stream 2 Suomen talousvyöhykkeelle. Valtioneuvosto hyväksyi luvan myöntämisen työ- ja elinkeinoministeriön käsittelemän lupahakemuksen perusteella.

Putken on määrä kulkea 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeelle aluevesien ulkopuolella. Nord Stream 2 tarvitsee kaksi lupaa putkien rakentamiseen ja käyttöön Suomen talousvyöhykkeellä. Vesilain mukaista lupapäätöstä odotetaan lähiviikkoina. Putkihanke on jo saanut tarvittavat luvat Saksassa.

Lisäksi putkihanke tarvitsee luvat Ruotsissa, Tanskassa ja Venäjällä.

Nord Stream 2:n on määrä kuljettaa maakaasua Venäjältä keskiseen Eurooppaan. Sen pituudeksi tulee 1 230 kilometriä, ja se kulkee pitkälti samaa reittiä kuin vuonna 2012 valmistunut ensimmäinen Nord Stream -putkilinja. Putkilinjan kapasiteetti on 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa.

Jos kaikki luvat saadaan, alkaa putkien lasku jo tänä vuonna ja putkilinjat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa.

Lähde: Yle 5.4.2018