Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään 16.11 yksimielisesti hyväksynyt mietintönsä kansallisesta YKP-laista, joka sisältää toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönoton silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksessa ja lohen kalastuksessa. Lakiesitys siirtyy nyt täysistunnon käsiteltäväksi.

MmV:n mietintö

PDF

Lähde: Eduskunta 16.11.2016