Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat ottaneet kantaa valtioneuvoston selvitykseen Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2016 (kalastuskiintiöt).

Valitettavasti lausunnoissa näkyy eduskunnan valiokuntien nuiva suhtautuminen kalastuselinkeinoon.

linkit:

ympäristövaliokunnan lausunto 22.9 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/YmVL_4+2015.aspx

maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto 23.9

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/MmVL_4+2015.aspx

lausuntoon liittyy eriävä mielipide

Lähde: Eduskunta/ SAKL