Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat lausuneet vuoden 2015 kalastusmahdollisuuksista. Lausunnot eivät olleet yksimielisiä. Suuri valiokunta määrittelee Suomen lopullisen kannan. EU:n ministerineuvosto 13.-14.10.2014 tekee varsinaiset päätökset.

maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvl_32_2014_p.shtml

ympäristövaliokunnan lausunto http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ymvl_18_2014_p.shtml