Työryhmä on esittänyt muun muassa alueellisten yhteistoimintaryhmien perustamista. Yksi Suomen suurimmista merimetsoyhdyskunnista on Uudenkaupungin edustalla.

Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio on pettynyt merimetsotyöryhmän työn tuloksiin. Vainion mukaan työryhmän esittämät alueelliset neuvottelukunnat ja lintujen häirintä eivät ole riittäviä keinoja.

Työryhmä on esittänyt muun muassa alueellisten yhteistoimintaryhmien perustamista. Ryhmä katsoo, että vuorovaikutusta kesämökkiläisten, kalastajien, viranomaisten, järjestöjen, tutkijoiden ja kuntien kesken voitaisiin näin parantaa.

Merimetsotyöryhmän raportissa toimenpide-ehdotuksissa ei suoranaisesti viitata esimerkiksi pelotteeksi ampumiseen.

Ympäristöministeriön teettämässä selvityksessä ampumisen ja muun häirinnän tehokkuuden on todettu vaihtelevan Itämeren eri maissa. Selvityksen mukaan ampumisella merimetsot on saatu siirtymään pois kohdealueelta muun muassa Ahvenanmaalla ja Ruotsissa.

Atso Vainio ei ole vakuuttunut edes pelotteeksi ampumisen tehokkuudesta. Hänen mukaansa vaarana on, että merimetso-ongelma vain siirretään toiselta alueelta toiselle.

– Kyllä me enemmän odotimme tältä työryhmältä. Pelotteeksi ampuminen saattaa aiheuttaa ainoastaan sen, että merimetsokolonnat vain siirtyvät uuteen paikkaan, uumoilee Vainio.

Lähde: Yle 6.6.2016