Sote-uudistuseli ”sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus” on muodossa tai toisessa ollut Suomessa meneillään vuodesta 2011. Viimeisin versio on Sipilän hallituksen maakuntamalli viime vuodelta. Mallia koskeva laki on nyt lausunnolla (per 9.11). 

Mutta tämä ”uudistus” ei pelkästään ole soteaHallitus esittää samassa yhteydessä myös kala- ja vesitalousasioiden siirtämistä maakuntien hoidettavaksi.  

Kalataloustehtävät muodostuvat elinkeinokalatalouden tehtäväkokonaisuudesta, sisältäen meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvonnan, sekä kalavarojen hoidon ja vapaa-ajan kalatalouden tehtäväkokonaisuudesta. Elinkeinokalatalouden tehtäviä koskeva lainsäädäntö käsittää hyvin laajan EU-lainsäädännön, jota sovelletaan suoraan kalatalouden elinkeinoihin.  

Kalatalouden hallintoa uudistettiin viimeksi vuonna 2015 alusta, kun kala-asiat aluetasolla koottiin ja siirrettiin kolmen niin kutsutunkala-ELY:n hoidettavaksiNyt esillä olevassa mallissa siis vaihteeksi laitettaisiin pakki silmään, ja pilkottaisiin kalatehtävät kahdeksantoista (18 !) maakunnan hoidettavaksi. Onko tässä monen vuoden sotku taas edessä?  

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan kalatalouden erityisosaamista ja toimijoiden tasavertainen kohtelu on tärkeää erityisesti valvonta- ja pakkokeinotehtävissä, mutta myös tukivarojen käsittelyssä. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnointi edellyttää myös valtakunnallista kokonaisnäkemystä ja sen, että suurempia yksittäisiä hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella. Varojen jakaminen kahdeksaantoista maakuntaan voi muodostua esteeksi tällaisten hankkeitten toteuttamiselle.  

Suomen kalatalous on pieni ja maantieteellisesti hyvin hajallaan oleva ala. Pirstalainen hallinto vaikeuttaa entisestään kalatalouden hallintoa ja riittävän osaamisen saavuttaminen yksittäisissä maakunnissa voi muodostua hyvin haastavaksi.   

Alinomainen muutos hallinnossa myös hidastaa ja vaikeuttaa asioiden käsittelyä ja luo sekavuutta pitkäksi ajaksi asiakkaiden harmiksi. Yrittäjät toivovat vakautta ja valtion jatkuva hallintoa koskeva laatikkoleikki ei edistä tätä asiaa.