Vuodenvaihteessa aloittava uusi tutkimuslaitos Luonnonvarakeskus panostaa biotalouden uusiin innovaatioihin ja luonnonvarojen monialaiseen tutkimukseen. Tutkimuslaitokseen yhdistetään nykyinen maa- ja elintarviketutkimus, metsäntutkimus sekä riista- ja kalatalouden tutkimus.     

Toimintansa aloittava Luonnonvarakeskus yhdistää nykyisten Metsäntutkimuslaitoksen Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n sekä maatalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminnot. Tutkimusjättiläisestä tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos.

Tavoitteena on muodostaa luonnonvaratutkimuksen ja biotalouden kansainvälisen tason toimija, sanoo Luonnonvarakeskuksen pääjohtajaksi nimitetty Mari Walls.

– Näillä laitoksilla on pitkä historia ja valtavat tietovarannot. Yhdistämällä osaaminen ja ne verkostot, mitä näissä taloissa on, luodaan edellytykset kansainvälisesti merkittävän tutkimusyhteenliittymän muodostumiselle, Walls arvioi Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Uuden tutkimuslaitoksen tehtävänä on innovoida uudenlaista biotalouden tutkimusta ja myös käytännön sovelluksia, sanoo Walls. Yhteistyötä tehdään entistä enemmän myös yliopistojen ja yritysten kanssa.

– Konkreettinen esimerkki on vaikkapa maailmalla nousussa oleva vesiviljely. Me haluamme olla mukana sitä tutkimassa, ja se edellyttää ymmärrystä paitsi genomiikasta, kaloista, levistä, vesivaroista mutta myös tehokkaasta energiantuotannosta.

– Puhtaan teknologian hyödyntäminen sekä yhteistyö pienten ja keskisuurten yritysten kanssa, se on se tapa, jolla uusia työpaikkoja Suomeen syntyy. Yritysten kautta tietämystä saadaan vietyä myös kansainvälisille kentille, Walls uskoo.

Toimipaikkoja lakkautetaan

Jo pari vuotta valmistellun fuusion taustalla ovat valtion tutkimuslaitosuudistus ja tutkimusrahoitukseen kohdistuvat leikkaukset. Rahoituksen väheneminen runsaalla 20 miljoonalla eurolla tarkoittaa muun muassa toimipaikkojen lakkautuksia, sanoo pääjohtaja Walls.

Yhdistyvillä laitoksilla on nyt yhteensä 1 700 työntekijää ja lähes 40 toimipaikkaa. Uuden tutkimuskeskuksen päätoimipaikat tulevat olemaan pääkaupunkiseudulla, Jokioisissa, Oulussa ja Joensuussa.

– Säästöjä otetaan seinistä ja toimipaikkarakenteen kehittämisestä sekä siitä, että keskitytään toiminnan ydinalueille. On selvää, että kun yhdistetään kolme suurta tutkimuslaitosta, niin varmasti löytyy myös päällekkäisyyksiä. Joudumme miettimään todella tarkkaan, miten sisäiset palvelut järjestetään.

Tulevia henkilöstövähennyksiä Walls ei halua tarkemmin eritellä.

– Kun yhteen mennään, niin meillä on 1 700 työntekijää, ja se on erittäin iso joukko. Nyt käynnistyy työ, jossa päätetään, mitkä ovat ne ydinalueet, joita haluamme vahvistaa.

Lähde: Yle 10.12.2014