Maa- ja metsätalousministeriö on jatkanut uuden kalastuslain valmistelua virkatyönä työryhmävaiheen jälkeen. Alustava pykäläpaketti saataneen lähiaikoina. Ministeriö keskustelee ehdotuksesta keskeisten sidosryhmien kanssa lähiviikkojen aikana.

Keskusteluprosessin jälkeen pykäliä viimeistellään ja käynnistetään perusteluiden ja varsinaisen hallituksen esityksen laatiminen. Hallituksen esitys lähetetään lausunnolle syksyllä 2013, jolloin esitys voitaisiin antaa eduskunnalle ennen joulua 2013. Eduskuntakäsittelyn jälkeen uusi kalastuslaki voisi astua voimaan 1.1.2015.

Aikataulu on erittäin tiukka ja kunnianhimoinen. Aikataulu edellyttää, että asiakysymyksistä löytyy yhteisymmärrys tarpeeksi ajoissa.

Lähde: MMM