Hallitus antoi eduskunnalle 16.10.2014 esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta.

Eduskunta on aloittanut lain käsittelyn. Lähetekeskustelu käytiin 21.10 ja päätöksessään eduskunta lähetti asian maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.