Kalastuslaki ja liitännäislait, nyt linkkeinä alla. Lait astuvat voimaan 1.1.2016.

379/2015 Suomeksi På svenska

Kalastuslaki, Lag om fiske, 14.4.2015

380/2015 Suomeksi På svenska

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, Lag om ändring av naturvårdslagen, 14.4.2015

381/2015Suomeksi På svenska

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen, 14.4.2015

382/2015 Suomeksi På svenska

Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta, Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden,14.4.2015

Sähke kalastuslain toimeenpanosta, katso https://www.sakl.fi/index.php/fi/sahkeet/2957-tutkijoita-kuultiin-kalastuslain-toimeenpanon-seminaarissa