Maltalainen Karmenu Vella (1950) on ehdolla uudeksi kalastuskomissaariksi. Komissaariehdokkaat julkaistiin 10.9.2014 ja ehdotus menee tämän jälkeen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.

Uudessa komissiossa useita komissaarinsalkkuja on muokattu uusiksi. Ympäristö- sekä meri- ja kalastusasiat on yhdistetty samaan salkkuun. Näin voidaan komission tiedotteen mukaan ottaa huomioon sekä ns. sinisen että vihreän kasvun asettamat vaatimukset – ympäristön ja merten suojelulla voi olla ja niillä on oltava keskeinen rooli työpaikkojen luomisessa, luonnonvarojen säilyttämisessä sekä kasvun ja investointien edistämisessä.

Karmenu