Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut seuraavat uudet alusturvallisuusmääräykset, jotka tulevat voimaan 1.1.2013.

Määräykset ovat saatavissa verkko-osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/501001/ tai Trafin verkkosivuilta.

• Aluksen lastiviiva ja varalaita

• Alusten runkorakenteet

• Alusten vakavuus

• Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liiken-nöivien matkustaja-alusten turvallisuus

• Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julki-sessa liikenteessä

• Erikoisalusten turvallisuus

• Kalastusalusten turvallisuus

• Suurnopeusalusten turvallisuus

 

Lähde: Trafi 21.12.2012