Pien-Saimaalla on aloitettu uudenlainen hoitokalastusprojekti, joka perustuu pienkalojen kalastamiseen rysillä.

Hoitokalastusta suoritetaan nyt poikkeuksellisesti kesäkaudella, ja sen kohteena ovat salakka ja pienet kalat, kuten särki.Välineeksi on valikoitunut rysä, jolla pienet kalat saadaan kalastettua rannan tuntumasta.

Aikaisemmin hoitokalastaminen on usein kohdistettu suurempiin kaloihin. Kalastus on ajoittunut alkukevääseen ja loppusyksyyn. Kalastusvälineenä on käytetty nuottaa.

– Nuottaus ei tuo esiin järvien kaikkea kalastoa. Nyt pääsemme helpommin liikkumaan, kalastaja Veikko Nevala tiivistää.

Kalapisa2017-hankkeessa Pien-Saimaaseen lasketaan tänä kesänä parikymmentä rysää. Hankkeessa selvitetään, mitä kalaa Pien-Saimaasta tulisi poistaa ja mistä. Hanke starttasi kolmisen viikkoa sitten.

Toistaiseksi kalaa on nostettu jo yli 15 000 tonnia, eli yli miljoona pienkalaa. Saaliista noin kaksi kolmannesta on ollut salakkaa, mikä on yllättänyt projektissa mukana olleet.

Uudet keinot tarpeen

Uusia hoitokalastuskeinoja tarvitaan, koska vanhat keinot eivät ole tuoneet riittäviä tuloksia.

– Nuottauksessa on saatettu poistaa suuret kalat, jotka söisivät pienkaloja. Tällöin vesien tila on jopa pahentunut ja sinilevää havaittu enemmän, Pien-Saimaan Kalastusalueen isännöitsijä Vesa Tiitinen sanoo.

Hoitokalastusessa pienkalaa poistokalastetaan, jotta kalakanta muuttuisi kooltaan suuremmaksi. Tällöin järveä rehevöittävää pienkalaa poistuisi normaalissa ravintoketjussa petokalojen suihin.

Kalapisa2017-hankkeessa kalastettavat kalat päätyvät toistaiseksi kompostiin, koska niiden ravintoarvo ei ole kovin hyvä. Syksyllä projektissa aloitetaan poistettavan kalan mahdollista käyttöä esimerkiksi biodiiselin valmistuksessa.

Kalapisa2017-hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Kakkois-Suomen ely-keskus, Lappeenrannan kaupunki, Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue ja kalastualueen osakaskunnat.

Lähde: Yle 3.7.2012