Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittää, että Elintarviketurvallisuusvirastosta, Maaseutuvirastosta ja osasta Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta syntyvän uuden viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki. Viraston toiminta käynnistyy 1.1.2019.

Virastojen yhdistymishankkeen ohjausryhmä hyväksyi torstaina 24.8.2017 virastolle laaditun alueellistamissuunnitelman, jota on tarkoitus käsitellä alueellistamisen koordinaatioryhmän kokouksessa 19.9.2017. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa nyt tehtyä esitystä viraston päätoimipaikaksi ja maatalouden ja elintarviketurvallisuuden hallinnonalan organisatorista uudistamista ja kehittämistä siten, että nykyinen laajasti ympäri Suomen alueellistettu toimipaikkaverkosto voidaan säilyttää. Tavoitteena on, että nykyisten virastojen henkilöstö voi jatkaa nykyisillä työssäkäyntialueillaan niin halutessaan.
 
Yhdistettävissä virastoissa työskentelee yhteensä noin tuhat henkeä ja toimipaikkoja on 20 paikkakunnalla. Suurimmat toimipaikat ovat Helsinki, Kuopio, Lapinjärvi, Loimaa, Oulu ja Seinäjoki. Lisäksi teurastamopaikkakunnilla eri puolilla Suomea toimii noin 100 työntekijää lihantarkastustehtävissä.
 
Yhdistymishankkeen ohjausryhmän ehdotus uuden viraston nimeksi on Ruokavirasto. Viraston nimestä järjestettiin avoin nimikilpailu, johon tuli 170 ehdotusta. Ruokavirasto-nimestä ja sen käännöksestä on pyydetty lausunnot Kotimaisten kielten keskukselta ja valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnalta. Lopullisesti nimen vahvistaa eduskunta hyväksyessään lain.
 
Hallituksen esitys laiksi uudesta virastosta on tarkoitus antaa viimeistään helmikuussa 2018.

Lähde: MMM tiedote 24.8.2017