Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i mars 2023 till ett värde av cirka 44 miljoner euro, motsvarande cirka sex miljoner kilo. Det fanns två miljoner kilo importerad färsk hel lax, varav 55 procent gick vidare till Europa i transit, cirka 1,1 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades till ett värde av 18,8 miljoner euro; uppgår till 8,5 miljoner kilo. Lax som passerade genom landet stod för 1,1 miljoner kilo export.

  • Värdet på importen ökade med fyra procent men mängden import minskade med 14 procent jämfört med mars föregående år. 94 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet ökade med 26 procent jämfört med föregående mars. Exportmängden ökade med 20 procent. 88 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 6.6.2023