Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos on tekemässä tutkimusta ilmastomuutoksen vaikutuksista Itämereen. Tutkimuksen perusteella laaditaan mm. ennusteita siitä, millainen Itämeri tulee olemaan, mikäli sateisuus jatkuu nykyisellään tai lisääntyy. Itämeren makeutumisella tulee olemaan vaikutuksia myös kalastuselinkeinoihin, sillä veden suolapitoisuuden muutokset heijastuvat kalalajiston koostumukseen ja kalojen ominaisuuksiin, joilla on merkitystä esimerkiksi kalanjalostuksessa.

Selkämeri on tutkimuksessamme keskeisessä osassa, koska ennusteiden mukaan lähitulevaisuuden Itämeri tulee muistuttamaan nykyistä Selkämerta. Tässä vaiheessa tarkoituksemme on selvittää avomeren ravintoketjuissa tapahtuvia muutoksia ja tutkimuskohteina on erityisesti silakka ja sen ravintoeliöstö. Silakka tulee todennäköisesti säilymään makeutuneessakin Itämeressä, mutta sen laatu voi muuttua johtuen kalojen ravintoeliöstön muuttumisesta.

Koska silakan ravinto Selkämerellä on huonosti tunnettu, tarvitsemme näytteitä kalojen mahansisällön tutkimiseksi koko syönnöskauden ajalta eli toukokuusta syksyyn. Kaloista tutkitaan myös rasvojen laatu ja rasvahappokoostumus, koska meren makeutuminen saattaa aiheuttaa muutoksia myös kalan biokemiallisissa ominaisuuksissa. Ravintotutkimukset tehdään Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksessa ja rasvatutkimukset Biokemian ja elintarvikekemian laitoksessa, jossa analyyseistä vastaa professori Heikki Kallio työryhmineen.

Koska tutkimusalueenamme on nimenomaan Selkämeren avomerialue, tarvitsemme kalastajien apua näytteiden saamiseksi. Etenkin troolinäytteet ovat tervetulleita, mutta mahdollisen kesäaikaisen troolauskiellon takia myös verkkosilakka kelpaa hyvin, mikäli kalastus tapahtuu ulkosaaristossa.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat dosentti Marjut Rajasilta (050-572 2845) ja dosentti Jari Hänninen (050 401 7838) Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksesta.

Lähde: Turun yliopisto