Ett utkast till nationell förvaltningsplan för storskarv är på remiss i Sverige till och med den 31 augusti 2023.

PDF

Källa: Naturvårdsverket