Jord- och skogsburksministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om försäkringsstöd till kommersiellt fiske. I propositionen föreslås att man ger en ny lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske. Med lagen upphäver man lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och den skulle träda i kraft från början av år 2013. Bestämmelser om försäkringsstöd skulle ändå tillämpas först från början av år 2014.

Utlåtanden inbegärs senast 6.8.2012.

Källa: JSM 25.6.2012