image001

Nu kan alla göra en resa under Östersjöns yta. Sjöfartsverket har tillsammans med övriga länder runt Östersjön tagit fram en databas och webbapplikation som visualiserar havsbottnen.

Dalar och berg
Under Östersjöns yta finns både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor som nu går att utforska på ett enkelt sätt. The Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD), som utvecklats av Sjöfartsverket i samarbete med övriga Östersjöländer samlar, visualiserar och tillhandahåller djupdata för hela Östersjön.

Digital djupdata
– Det finns stor efterfrågan på digital djupdata som underlag för maritim forskning, vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten, säger Magnus Wallhagen, produktionschef på Sjöfartsverket.

Sjömätning
Sjömätning är något som varje land sköter på egen hand, främst för att producera sjökort. Men många tillämpningsområden spänner över nationsgränserna och kräver en detaljnivå som inte finns i de konventionella sjökorten.

Bottentopografi
– The Baltic Sea Bathymetry Database ger en sammanställd bild av bottentopografin över nationsgränserna och kommer att förse forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om hela Östersjön, säger Magnus Wallhagen.
Djupdatamodellen som nu lanseras är mer än tio gånger tätare än den som visas i Google Maps. Arbetet med förbättring av modellen kommer att fortsätta vartefter nya data blir tillgängliga.

EU-projekt
The Baltic Sea Bathymetry Database har utvecklats som en del av det TEN-T-finansierade EU-projektet MONALISA, inom ramen för Baltic Sea Hydrographic Commission och med det svenska Sjöfartsverket som projektledare. Utvecklingen av databasen har också fått stöd från den svenska regeringen.

Länk:http://data.bshc.pro/#3/59.71/20.46

Källa och foto: Sjöfartsverket/ Skärgårdsbryggan