Konkurrencen er hård i Østersøen, her sidst hvor L342 Casper T, med skipper Jens Thorbek ved roret, fisker efter laks. Men skipperen er ikke alene ude på Østersøens vande. Her er det èn fisker mod flere tusinde andre fiskere, i form af store torpedosvømmende og fiskespisende sæler.

Disse professionelle ”fiskere” har fundet fidusen. De har ikke besværet med at afsøge og finde fisken for derefter at fange den, nej de lader andre lave hele forarbejdet, hvorefter de napper fangsten direkte fra garnene eller krogene.

”Det er en håbløs kamp om fisken,” fortæller Jens Thorbek til FiskerForum, på en lidt dårlig radioforbindelse fra Østersøen. Han når dog lige at fortælle, at forleden var det næsten halvdelen af fangsten af laks der var skambidt, men i går var det over halvdelen der var lige til at smide væk.

Uholdbar situation for fiskerne og fiskeindustrien på Bornholm

Situationen er uholdbar for områdets fiskere, der må se det meste af fangsten gå til spilde, fordi sælerne ikke nøjes med at spise én fisk, men skambider de fleste af fiskene, så de ingen værdi har.

Økonomien strammer til, for der er grænser for hvor længe kystfiskerne kan blive ved med at komme ind med halvtomme både, uden fisk. Folkene på kajen der losser og fragter fisken videre til modtagestationerne har ikke nok at lave, hvilket har medført at man på Bornholm nu har reduceret fiskemodtagelse ned til 3 steder, i stedet for de 8 stationer der tidligere har været. Fiskeindustrien lider også under den mindre mængde fisk der landes, her må man nu til at hente fisk udefra, for at opretholde produktionen, noget der virkeligt har en negativ indflydelse på bundresultatet og som på sigt kan koste arbejdspladser på land.

Endnu værre er det med sæl-ormene, som specielt rammer torsken i området. Det gør dem magre og syge samt usælgelige, for hvem har lyst til at spise fisk fyldt med orm. Lokale fiskere sorterer disse fisk fra, som i dag udgør næsten 20 % af fangsterne.

Den onde sæl-spiral fortsætter, for i havnene mærker trolling-bådene nu også en svigtende tilmelding til fisketurene på vandet. En indtægtskilde fra turisterne, der for nogle mindre havne på Bornholm, er et vigtigt supplement til de stadigt færre og færre indtægter havnene kan generere.

Källa: FiskerForum.com 15.1.2014