Kalataloussektori ei ole ainoa ala mikä kohtaa meneillään olevan Ukrainan tilanteen tuomat ongelmat. Sodan vaikutukset kohdistuvat kuitenkin monella tavalla etenkin silakan kanssa toimiviin yrityksiin. Valko-Venäjä ja Ukraina ovat olleet tärkeitä markkina-alueita, ja sodan aiheuttama polttoaineiden hinnan nousu vaikuttaa välittömästi kustannuksiin.

Menetettyjen vientimarkkinoiden lisäksi polttoaineiden rajut hinnankorotukset vaikuttavat välittömästi kalastusyritysten toimintaan ja talouteen. Lähellä on tilanne, jossa etenkin troolarit jäävät laituriin. Viestejä kalastuksen loppumisesta kalliin polttoaineen johdosta on jo kuulunut muista eurooppalaisista maista.

Hintapaineen ohella syntyy riski kalastuksen jatkumisesta nykytasollaan. Kun silakkakiintiötä nostettiin, tarkoituksena oli myös kalastaa pois yksilöitä, jotta jäljelle jäävälle kannalle olisi riittävästi ravintoa, ja se kasvaisi suuremmaksi. Tämä yhtälö ei toteudu, jos troolarit jäävät satamiin.

Oy Omega Shipping Ab:n alukset, troolarit Westfjord ja Hanne kalastavat silakkaa koko Pohjanlahden alueella. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Lomppi kertoo huolissaan, että kotimaisen silakan kohdalla edessä voi olla katastrofi. Kalanjalostusala on jo nyt kohdannut sähkön hinnan rajun nousun ja myös kuljetuskustannukset ovat kasvaneet. Nämä kulut eivät ole vielä siirtyneet hintoihin, ja kun polttoaine edelleen kallistuu, ei yhtälö nykyisillä tuotteiden hinnoilla toimi. Laivapolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut kuukauden aikana.

Selkämeren Jään aluksilla, kuten myös muilla vastaavilla toimijoilla Pohjanlahdella, on tälle vuodelle kalastettavaa silakan kiintiön nousun johdosta. Alukset ovat liikkeellä, mutta Selkämeren saaliit eivät ole vastanneet odotuksia. Lisääntyneet ajomatkat ja pienemmät saaliit näkyvät polttoaineen kulutuksen kasvuna.

Lomppi laskee, että silakkafileen raaka-aineeksi toimitettavana silakan hinnan pitäisi kaksikertaistua, jotta polttoainekulu tulisi katettua. Tämä näyttää kuitenkin hänen mukaansa erittäin haasteelliselta. Keskustelut kaupan suuntaan on avattu ja toivottavasti ne tuottavat tulosta.

Myös vaihtoehtoiset reitit kalalle ovat vaikeita, teollisuuskalan käyttäjät eivät pysty maksamaan enempää, ja kuten todettu, sota-alueelle eivät kaupat tässä tilanteessa onnistu. Samoin kotimaisen kalajauhon raaka-aineeksi menevän silakan hinta ei kata kalastuksen nousseita kustannuksia. Lomppi kommentoi, että meillä ehdittiin tottua matalimpiin polttoainehintoihin ja rakenteet muotoutuivat tuolta pohjalta.

Toimitusjohtaja Lomppi näkee riskinä tilanteen, jossa kustannusten nousu on ohjaamassa silakan Ruotsiin, jossa näyttää olevan valmiutta maksaa parinkymmentä prosenttia korkeampaa hintaa. Tuolla katettaisiin juuri polttoaineen hinnan nousu. Kiintiö on kalastettava, ja alukset pidettävä liikkeellä, ja jos muuta ratkaisua ei löydy, on suuntana länsi, summasi Lomppi.

Ruotsissa on kysyntää etenkin kalajauhon raaka-aineeksi menevästä silakasta, ja samalla meiltä lähtisi pois nyt elintarvikkeeksi käytettävä osuus saaliista.

Lompin kanssa huolen jakaa Aarne Paesalu, Länsi-Rannikon Kala Oy:n toimitusjohtaja. Länsi-Rannikon Kala Oy sijaitsee Taivassalossa ja silakan osuus tuotannosta on yli 90 %. Siitä tuotetaan mm. silakkafileitä kotimaahan ja vientiä on ollut mm. Valko-Venäjälle ja Ukrainaan.

Paesalun mukaan tilanne on erittäin vaikea, ja nyt mietitään, missä on kipuraja. Aiemmin polttoainekulujen osuus oli noin 30 %, nyt jo yli 50. Vaikka kiintiötä saatiin lisää, ei silakka ole tullut toivotusti. Aluksiin ja kiintiöön on sijoitettu myös vierasta pääomaa, ja kun nuo kulut sekä polttoaineen maksaa, ei mitään jää jäljelle, kertoo Paesalu. Maaliskuu kalastetaan, ja sitten katsotaan, onko tauko edessä. Tilanteeseen vaikuttaa hänen mukaansa saalis, silakasta satava hinta ja polttoaineen hinta. Joku tekijä voi kompensoida toista, mutta juuri nyt tilanne näyttää huonolta. Vain pankit ja polttoaineyhtiöt pärjäävät, summasi Paesalu.

Troolari Sipillä kalastava Petteri Takala kertoo, että heillä tehokkain keino reagoida tilanteeseen on säästää polttoainekuluissa ja keskittää kalastus vuodenaikaan, milloin saadaan parhaiten silakkaa. Tämä on tärkeää nyt, kun heillä kalastettavana oleva keskisen silakan kiintiö on pieni. Tuskin kukaan enää käy troolaamassa huonolla kalantulolla vain kalakauppiaan tarpeisiin, jos kulut kasvavat tuottoja suuremmiksi, tuumii Takala.

Rannikko- ja sisävesikalastajien tilanne on hieman helpompi, koska polttoaineen osuus kustannuksista on huomattavasti troolareita pienempi. Porin edustalla Reposaaressa kalastava Kari Malen ennakoi, että hän pystyy kompensoimaan hinnan nousun siirtämällä sen suoramyyntituotteiden hintoihin. Tämä ei varmasti kaikille mahdollista vaan tilanne vaikuttaa myös rannikko- ja sisävesikalastajiin, vaikka tietysti skaala toinen. Sisävesien troolikalastuksessa tosin myös polttoainekustannukset nousevat merkittävästi.

Markkinoiden osalta tilanne vaikuttaa myös saariston ja rannikon silakan ja kuoreen rysäkalastajiin.

Suomalaisen ammattikalastuksen ja kalatalouden kannalta tilanne on todella huolestuttava, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas sanoo. Venäjän aloittama sota on tietysti inhimillinen katastrofi Ukrainan kansalle ja tietysti päällimmäiset ajatukset menevät sinne, Jordas jatkaa.

Ruotsin ammattikalastajajärjestö SFPO esitti 9. maaliskuuta 10 prosentin hintalisää kalaan (linkki  https://www.sfpo.se/nyheter/sfpo-foreslar-bransletillagg). Korotus ei tässä tilanteessa kuitenkaan ole kaikille riittävä, Jordas toteaa. Polttoaineiden hinnat vaikuttavat tietysti myös kalan kuljetus- ja käsittelykustannuksiin.

Raisio Oyj:n pörssitiedote viime viikolta (linkki https://sakl.fi/raisio-oyj-keskeyttaa-viennin-venajalle/) mm. kalarehujen Venäjän viennin keskeyttämisestä vaikuttaa myös epäsuorasti kalastukseen. Kalarehujen valmistuksessa käytetään kalajauhoa ja Kasnäsin kalajauhotehtaalla on keskeinen merkitys Suomen silakan ja kilohailin kalastukselle.

Viestit tämän viikon turkishuutokaupasta eivät myöskään kuulosta kovin hyviltä, ainoastaan noin viidennes tarjolla olevista minkin nahoista myytiin.   

Vaikutukset kalastukseen ja kalatalouteen tulevat siis monelta suunnalta, Jordas painottaa. Elinkeino on muutenkin kovassa puristuksessa ja lisää huolia ei olisi enää tarvittu.

Suomen Ammattikalastajaliitto on viestittänyt tilanteesta maa- ja metsätalousministeriölle ja odottaa, että myös ministeriö näkee kalatalouden merkityksen huoltovarmuudelle ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin elinkeinon jatkuvuuden turvaamiseksi. Komission energiaverodirektiivin kuuluva esitys tehdä muutoksia kalastusalusten polttoaineiden verottomuuteen (valmistevero) on etenkin tässä tilanteessa ehdottomasti myös laitettava jäihin.

Eurooppalaisten kalastusjärjestöjen kirje EU-komissiolle (englanniksi), Subject: Urgent measures to alleviate the sharp increase of energy costs caused by the Russo-Ukrainian conflict PDF

Lähde: SAKL

Kuvat: Markku Saiha

Luonnonvarakeskuksen analyysi Ukrainan sodan vaikutuksista Suomen kalatalouteen, 16.3.2022: https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Ukrainan-sodan-vaikutuksia-Suomen-kalatalouteen-2_.pptx