Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut tutkintaselostuksen ”FV BALTIC (FIN), ajautuminen rantaan ja miehistön evakuointi Viron rannikolla 4.10.2011”. Alla selostuksen tiivistelmä.

Suomalainen troolari BALTIC purki Etelä-Paldiskissa saaliinsa 4. lokakuuta 2011. Kun purkaminen oli saatu valmiiksi, alus valmistui lähtemään matkalle Tallinnaan. Miehistönä oli päällikkö ja konemies. Noin puoli tuntia lähdön jälkeen aluksen pääkone sammui, eikä sitä saatu yrityksistä huolimatta käynnistymään uudestaan. Alukselta heitettiin ankkuri mereen, mutta se ei pitänyt, vaan alus ajautui kohti matalikkoa. Aluksen päällikkö kutsui apuun lähellä olleen troolari MENHADENin, joka oli BALTICin vakituinen troolauspari. Tämä ei kuitenkaan kyennyt ottamaan BALTICia hinaukseen, vaan BALTIC ajautui matalikolle. Hätäkutsu lähetettiin, Tallinnan meripelastuskeskus pyysi virka-apua pelastustehtävään Suomesta. Rajavartioston meripelastushelikopteri pelasti hyväkuntoiset miehet ja vei heidät Paldiskiin. Alus hinattiin pois matalikolta myöhemmin ja korjattiin Pärnun telakalla.

Aluksen pääkoneen pysähtyminen johtui todennäköisesti polttoaineen syöttöhäiriöstä. Häiriö on voinut aiheutua kovan merenkäynnin seurauksena tapahtuneesta ilman pääsystä polttoaineputkistoon. Säiliössä olleen polttoaineen vähyys on edesauttanut tapahtunutta. Polttoaineputkistoon päässeen ilman takia pääkoneen uudelleenkäynnistys ei onnistunut. Pitkät käynnistysyritykset todennäköisesti kuormittivat käynnistysakustoa niin, että yksi akuista vaurioitui. Myöskään aluksen apukonetta ei saatu käynnistettyä.

Ankkurointi epäonnistui koska ankkuri oli kevytrakenteinen ja sen kiinnitys troolausvaijeriin aluksen perään oli käyttötarkoitukseen sopimaton. Ankkurointia yritettäessä alus oli jo ehtinyt ajautua niin lähelle matalikkoa, ettei kunnollisen ankkuroinnin syntymiseen tarvittavaa tilaa ollut käytössä. Tämän takia alus saikin pian pohjakosketuksen ja alkoi merenkäynnistä johtuen kallistua matalikolle kyljelleen. Alusta yritettiin pelastaa omatoimisesti MENHADENin avustuksella usean tunnin ajan ennen kuin hätäilmoitus tehtiin.

Onnettomuusalukselle oli tehty välikatsastus noin puoli vuotta ennen onnettomuutta, mutta aluksen ankkurin soveltumattomuutta käyttöönsä ei ollut huomattu tai kirjattu katsastuspöytäkirjaan. Katsastuksissa ei ole käytettävissä yhtenäisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuslistoja, joiden avulla

varmistettaisiin katsastuksen kattavuus.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

– Liikenteen turvallisuusviraston tekemissä aluskatsastuksissa tulisi huomioida turvallisuuden kannalta olennaisten varusteiden käyttökelpoisuus. Havaitut puutteet tulee kirjata katsastustarkastuspöytäkirjoihin.

– Liikenteen turvallisuusviraston tulisi luoda alusten katsastuksissa käytettäväksi yksityiskohtaiset tarkastuslistat.

Lähde: Onnettomuustutkintakeskus 22.8.2013, selostus kokonaisuudessan www.turvallisuustutkinta.fi