Kalankasvatus, sudet ja hylkeet ovat jatkuvien ristiriitojen lähde. Ongelmat ovat monimutkaisia, ja niitä ei ratkaista vain tietoa lisäämällä. Tutkimus etsii kalankasvatukseen uusia mahdollisuuksia muun muassa sijainninohjauksesta. Eläinristiriitoihin taas haetaan lievennystä paikallisesta yhteistyöstä.

Kalankasvatus voisi olla Saaristomerellä kukoistava elinkeino. Tällä hetkellä sen kilpailukyky on heikko. Norjassa kalankasvatus taas on lisääntynyt nopeasti ja kannattavuus parantunut vielä nopeammin. Suomalaisia kasvattajia on siirtynyt Ruotsiin, jossa voi saada suurempia lupia kuin Suomessa. Jotta Saaristomerellä ristiriidat vesialueiden muiden käyttäjien kanssa vähenisivät, elinkeino työllistäisi ja olisi kannattavaa, on löydettävä uusia ratkaisuja. Yksi mahdollisuus on ohjata kalankasvatusta kaikkien osapuolien kannalta parhaille alueille.

RKTL:n erikoistutkija Timo Mäkisen mukaan Saaristomerellä voidaan yhdistää saman yrittäjän eri laitoksia suuremmiksi kokonaisuuksiksi sijainninohjauksen avulla. Alustavan arvion mukaan laitosyksiköiden määrää voidaan yhdistämällä vähentää 60 prosenttia. Puolen kilometrin säteellä kasvattamoista sijaitsevia kesämökkejä olisi tällöin yli 80 prosenttia vähemmän kuin nyt. Koska laitokset olisivat suuremmat, kannattavuus lisääntyisi tuotantokustannusten vähetessä.

Uusia mahdollisuuksia yhteistyölle susi- ja hyljerintamalla

Susikannan hoitosuunnitelman valmistuessa vuonna 2005 susitilanne oli Lounais-Suomessa vielä vakiintumaton. Nyt Pyhäjärviseudun ympäristössä on kolme laumareviiriä. Ensi vuonna käynnistyvä hoitosuunnitelman päivitys tarjoaa uusille ratkaisuille ja kokeiluille lupaavan lähtökohdan.

”Susiriidat tuskin loppuvat rahalla, hyvityksillä ja keskustelulla. Lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä paikallista yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi”, kommentoi tutkija Juha Hiedanpää RKTL:stä. Hiedanpää vetää hanketta, jossa tutkitaan suurpetojen ja ihmisten yhteiselon kipupisteitä erityisesti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joilla paikallista toimintahalua ja -kykyä voidaan hyödyntää susiasioiden hallinnassa.

Kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheutuneet hyljevahingot ovat puhuttaneet toimialaa syksyn aikana. ECOSEAL-hankkeessa ongelmiin pureudutaan ammattikalastuksen osalta. Syksyn aikana tehtyjen kalastajien haastattelujen mukaan hallit aiheuttavat edelleen merkittäviä vahinkoja ja tulonmenetyksiä. Hankkeessa selvitetään ensimmäisestä kertaa mahdollisimman kattavasti muun muassa hylkeiden aiheuttamien vahinkojen laajuutta, pitkäaikaista ravinnonkäyttöä ja ihmisen aiheuttaman kuolleisuuden vaikutuksia hyljekannalle.

Hankkeen projektipäällikkö Raisa Tiilikaisen mukaan suomalais-ruotsalais-virolaisen hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvä yhteistyöverkosto toisaalta paikallisten kalastajien ja muiden toimijoiden ja toisaalta kansainvälisten tutkijoiden välille. Tavoitteena on vähentää näin hylkeiden ja kalastuksen välisiä ristiriitoja. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa päivitettäessä hyljekannan hoitosuunnitelmaa. Työ on parasta aikaa käynnistymässä.

Lähde: RKTL 31.10.2012

Esitelmätiivistelmät linkissä http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/tutkimuspaivat_2012.pdf