Suomalaisista 94 prosenttia syö kalaa ja kolme neljästä suomalaisesta haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän. Kalaa syödään sekä maun että terveellisyyden vuoksi. Vastaajista 97 prosenttia pitää kalaa terveellisenä ja 95 prosenttia maukkaana ruokana. Tärkeimmäksi, 98 prosenttia vastaajista, valintakriteeriksi kalaa ostettaessa nimettiin laatu ja tuoreus, sen sijaan lohikalojen tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousi hinta. Vastaajista 68 prosenttia totesi ostavansa sitä lohta joka on tarjouksessa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 76 prosenttia suomalaisista haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän. Suomalaisista 43 prosenttia uskoo erityisesti kotimaisen kalan käytön kasvavan ja 56 prosenttia uskoo lähiruoan suosion kasvuun. Vastaavasti Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien kalojen käytön vähenemistä ennakoi 37 prosenttia vastaajista. Norjalaisen lohen asema kalatiskeissä ja ruokapöydissä vaikuttaa vakaalta. Kuluttajista 64 prosenttia näkee, että norjalaisen lohen käyttö säilyy ennallaan ja sen kulutuksen kasvuun uskoi 18 prosenttia vastaajista. Tiedot ilmenevät Pro Kalan teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 766 suomalaista lokakuussa 2013. Aineiston keräsi tutkimusyritys Consumer Compass.

Kalan ostossa tuoreus ratkaisee
Kalan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä laadun ja tuoreuden nimesi erittäin tai melko tärkeäksi 98 prosenttia suomalaisista. Tuotetyyppi on merkittävä valintatekijä 69 prosentin mielestä ja edullista hintaa pitää tärkeänä 64 prosenttia vastaajista. Hinnan merkitys ostopäätöksessä korostui erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä.

Kalatoimikalaa pidetään tärkeänä
Kalatoimialan, ammattikalastuksen, kalankasvatuksen ja kalajalostuksen ja -kaupan olemassaoloa Suomessa pitää tärkeänä 92 prosenttia suomalaisista. Toimialan näkee nykyaikaisena 70 prosenttia vastaajista ja ammattikalastuksen positiiviset vaikutukset Itämeren tilaan tiedostaa 45 prosenttia suomalaisista. Kalatoimialan arvostus kasvoi iän myötä, eli toimialaa pitivät tärkeänä erityisesti iäkkäämmät vastaajat.

”On hienoa, että suomalaiset haluavat syödä kalaa entistä enemmän. Ja hienoa on myös se, että suomalaiset kokevat kalatoimialan elinkeinot tärkeiksi, sillä kala kauppojen kalatiskeihin ja ravintoloiden keittiöihin tulee ainoastaan tämän eri alojen ammattilaisista koostuvan ketjun kautta” sanoo Katriina Partanen, Pro Kalan toiminnanjohtaja.

Lähde: Pro Kala 8.11.2013