Neljä viidestä suomalaisesta haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän ja yli puolet suomalaisista uskoo kotimaisen kalan käytön lisääntyvän. Sen sijaan Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevan kalan kulutuksen uskotaan vähenevän selvästi. Ehdottomasti tärkeimpänä valintaperusteena kalaa ostettaessa on laatu ja tuoreus.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 81 prosenttia suomalaisista haluaisin syödä kalaa nykyistä enemmän ja 55 prosenttia suomalaisista uskoo erityisesti kotimaisen kalan käytön kasvavan. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien kalojen käytön uskotaan vähenevän. Suomalaisista 39 prosenttia uskoo Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien kalojen käytön vähenevän, kun vuonna 2010 näin uskoi seitsemän prosenttia.

Kalan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä laadun ja tuoreuden nimesi erittäin tai melko tärkeäksi 96 prosenttia suomalaisista. Tuotetyyppi on merkittävä valintatekijä 67 prosentin mielestä ja edullista hintaa pitää tärkeänä 58 prosenttia vastaajista. Hinnan merkitys korostuu nuoremmissa vastaajaryhmissä.

Tutkimuksen mukaan kalalla on edelleen vankka asema suomalaisten ruokapöydässä. Suomalaisista 93 prosenttia syö kalaa. Kala on terveellistä 97 prosentin mukaan ja 96 prosentin mukaan kala on maukasta ruokaa.

Tiedot ilmenevät Pro Kalan teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 783 suomalaista syyskuussa 2012. Aineiston keräsi tutkimusyritys Consumer Compass.

Kala ostetaan mielellään kalatiskiltä

Kala on perinteisesti tuote, joka ostetaan palvelutiskiltä. Vastaajista 72 prosenttia ostaa kalan kalatiskiltä aina kun se on mahdollista. Tutkimuksen tulokset tukevat myös ruokatrendiä, jossa lähiruokaa ja luomua suositaan. Lähiruoan suosimisen kasvuun uskoo 64 prosenttia, ekologisuuden huomioimiseen 51 prosenttia ja luomun suosimiseen 44 prosenttia suomalaisista. Näiden ruokatrendien merkitys on suurin vanhemmissa ikäryhmissä sekä kotitalouksissa, joissa on vähintään viisi perheenjäsentä.

”On hienoa, että suomalaiset haluavat syödä kalaa entistä enemmän. Kala koetaan terveelliseksi ja maukkaaksi ruuaksi, joka sopii hyvin nykyiseen hyvinvointitrendiin. Kalan hyvien terveysvaikutusten lisäksi kausi- ja lähiruoan kasvanut suosio pitävät kalan kestosuosikkina suomalaisten ruokapöydässä”, sanoo Katriina Partanen, Pro Kalan toiminnanjohtaja.

Pro Kala ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenistö koostuu elinkeinokalatalouden yrityksistä ja järjestöistä. www.prokala.fi

Lähde: Pro Kala 30.11.2012