Suomi tavoittelee kansainvälistä kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä eli sinisestä biotaloudesta. Maa- ja metsätalousministeriössä on käynnistetty laaja valmistelutyö, jonka tavoitteena on alan liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteiden määrittely.

Strategiatyöhön kutsutaan hallinnon, tutkimuksen ja sen rahoittajien, koulutuksen sekä alan yritysten edustajia.  

– Suomessa on ainutlaatuiset sisävesistöt, rannikko ja saaristoalue, runsaat kalavarat, ruhtinaalliset makea- ja pohjavesivarannot sekä edistyksellistä teknologiaa ja osaamista. Nämä yhdessä mahdollistavat nykyistä huomattavasti aktiivisemman ja innovatiivisemman liiketoiminnan, jonka tärkeinä kilpailuvaltteina ovat puhtaus ja ekologinen kestävyys, sanoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Valmistelutyön aikana luodataan alan mahdollisuuksia ja markkinanäkymiä sekä kiteytetään tutkimuksen painopisteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Keskeistä on myös tunnistaa tulevaisuuden osaamistarve ja etsiä keinoja riittävän osaamispohjan varmistamiseksi.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuus paranee, kun rajalliset resurssit kohdistetaan yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Lisäksi yhdessä sovituilla tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisissä verkostoissa tutkimusrahoituksen painopisteisiin. Näin syntyy myös paremmat edellytykset kotiuttaa kansainvälistä rahoitusta. Tavoitteena on lisäksi rakentaa ennakointi- ja arviointiprosessi, jonka avulla arvioidaan tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä ja tarvittavia toimenpiteitä systemaattisesti.

Painopisteiden valmistelun pohjaksi kerätään tietoa eri menetelmillä, kuten yrityshaastatteluilla ja työpajoilla. Lisäksi näkemyksiä kartoitetaan kaikille avoimilla verkkokyselyillä. Näkemyksensä voi kertoa valmisteluvaiheessa marraskuussa 2017 sekä maaliskuussa 2018, jolloin ehdotus sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen painopisteistä lähtee lausuntokierrokselle.

Työ tukee hallituksen kärkihankkeen ”Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun” ja siihen liittyvän Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025 strategisia päämääriä. Toukokuussa 2018 ehdotus siirtyy Biotalous- ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmän hyväksyttäväksi.

Valmistelua voi seurata maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla, joilla julkaistaan tausta-aineistoja ja analyysejä sekä verkkokysely. Valmistelussa keskeisessä roolissa ovat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT, Tekes, Suomen Akatemia sekä Gaia Consulting oy.

Lisätietoja aiheesta:
Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä: Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025

Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanke valtioneuvoston sivuilla

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendan valmisteluhankkeen tiedot valtioneuvoston hankeikkunassa: http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM031:00/2017

Lähde: MMM 13.10.2017