Maa- ja metsätalousministeriö on 7.11.2012 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa asetuksia 1379/2011 ja 551/2012.

Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32):

Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 1190 tonnia.

Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 390 tonnia.

Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten verkoilla tai koukuilla pyydettävä turskasaalis saa leveysasteen 59 30´ N pohjoispuolella olla yhteensä enintään 10 tonnia ja leveysasteen 59 30´N eteläpuolella yhteensä enintään 17 tonnia.

Asetus astuu voimaan 8.11.2012.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

puh. 0400-720 690

sakl@sakl.fi