Turun kaupunki on lopettamassa luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelmat Turun ammattikorkeakoulussa.

Kaupunki on esittänyt lopetusta opetusministeriölle. Opetusministeriö tekee päätöksen lakkautettavista koulutusohjelmista huhtikuun aikana.

Lopetus koskee kestävän kehityksen sekä kala – ja ympäristötalouden koulutusohjelmia. Kala- ja ympäristötalouden koulutusta (tutkintonimike: iktyonomi) annetaan valtakunnan tasolla ainoastaan Turun ammattikorkeakoulussa. Kestävän kehityksen koulutusta (tutkintonimike: ympäristösuunnittelija) annetaan suomen kielellä Turun ammattikorkeakoulun lisäksi ainoastaan Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Lähde: TS 28.3.2012