Ympäristöministeriö asetti 10.6.2014 työryhmän päivittämään toimenpide-ehdotuksen pyöriäisen suojelua edistävien toimien toteuttamisesta Suomessa. Uudessa julkaisussa päivitetään nykytietämys pyöriäisestä Itämerellä ja lähialueella, lajia koskevat sopimukset ja säädökset sekä esitetään toimenpiteitä, joilla Itämeren pyöriäisen suojelua Suomessa voidaan edistää ja tehostaa.

Työryhmä ehdottaa raportissaan, että vuonna 2001 aloitettua yleisöhavaintojen keruuta jatketaan, mahdollisista sivusaaliiksi jääneistä pyöriäisistä kerätään tietoa, tiedotusta jatketaan ja tehostetaan ja kansainvälistä yhteistyötä jatketaan tuoden esille suomalaisten olosuhteiden erityispiirteitä. Tieteellisen seurannan osalta ehdotetaan käytettäväksi passiivista akustista monitorointia, samanlaista jota käytettiin SAMBAH Life + -hankkeessa. Hankkeessa asennettiin Itämeren pohjalle akustinen kuunteluverkosto, johon kuului noin 350 pyöriäisen kaikuluotausta tallentavaa laitetta, joista noin 40 oli Suomen aluevesillä.

Tällä hetkellä erityisesti pyöriäiselle tarkoitetuilla suojelualueilla ei näyttäisi olevan tarvetta Suomessa. Lajin suojelussa ja populaation hyvän tilan edistämisessä keskeisintä ovat keinot sen pääasiallisella esiintymisalueella, eteläisellä Itämerellä. Vaihtoehtoisten, pyöriäiselle vaarattomampien, pyydystyyppien ja kalastusmenetelmien osalta seurataan muualla tapahtuvaa kehitystyötä. Mikäli pyöriäishavainnot tai sivusaalisilmoitukset antavat aihetta, arvioidaan pyydyskehitystyön tarpeita ja mahdollisuuksia suomalaisen kalastuksen ja olosuhteiden lähtökohdista.

Medialla on mahdollisuus päästä seuraamaan MOP8 -kokousta ympäristöministeriön tiloissa 30.8.–1.9. Konferenssissa voi myös haastatella asiantuntijoita; pyöriäisen elvytyssuunnitelman kirjoittajaa Julia Carlströmiä, PCB-asiantuntijaa Mark Simmondsia ja vedenalaisten ammusten asiantuntijaa Fabian Ritteriä.

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 26.8.2016