Veikko Valtonen ihmettelee (TS 28.4.) Saaristomeren lukuisten suojeluhankkeiden tehottomuutta.

Hankkeita on paljon, mutta käytännön tuloksina fosforia ja typpeä on vain vähän estetty pääsemästä Saaristomereen tai nostettu ylös merestä.

Kalastus on tehokas tapa poistaa jo mereen päässeitä ravinteita. Saaristomerellä ammatti- ja virkistyskalastajat pyytävät vuositasolla yli 18 miljoonaa kiloa kalaa.

Kalan mukana poistuu runsas 80 tonnia fosforia ja 450 tonnia typpeä, mikä vastaa noin 20 prosenttia alueen fosforikuormituksesta ja 10 prosenttia typpikuormituksesta. Ammattikalastajien saaliin mukana poistuu noin 95 prosenttia tästä ravinnemäärästä.

Ravinteiden poisto on ammattikalastuksen yhteiskunnalle tuottama palvelu, taloudellisin termein elinkeinolla on niin sanottu positiivinen ulkoisvaikutus.

Ammattikalastuksessa ravinteiden poisto tapahtuu pääosin kaupallisin ehdoin ylläpitäen kotimaisen luonnonkalan tarjontaa sekä työpaikkoja saaristossa ja haja-asutusalueilla.

Yhteiskunta maksaa kansalliseen poistokalastusjärjestelmään liittyneille ammattikalastajille ympäristöpalkkiota särkikalojen tehostetusta pyynnistä rannikkovesiltä.

Mynälahden edustalla ammattikalastajat poistavat tällä hetkellä fosforia lähes yhtä paljon kuin mitä valuma-alueet kuormittavat.

Säkylän Pyhäjärvellä ammattikalastajat ovat Pyhäjärvi-Instituutin ja ELY-keskuksen ohjauksessa jo pitkään toteuttaneet tehostettua hoitokalastusta.

Pyhäjärven ainetaseessa kalastuksen kautta poistuu vuositasolla noin 25–30 prosenttia järveen valuvasta fosforikuormituksesta.

Särkikalojen poistokalastuksella pyritään ravinteiden poiston lisäksi tervehdyttämään kalakantojen rakennetta ja parantamaan luonnonkalojen tarjontaa.

Tavoitteena on, että ravinteiden poisto tapahtuu särkikalojenkin osalta jatkossa kaupallisin perustein. Tällä hetkellä särkikaloista pääosa viedään ulkomaille tai ne käytetään turkiseläinten rehuksi.

Kotimaahan on kuitenkin myös hyvää vauhtia syntymässä särkikalajalosteille elintarvikemarkkinoita. Tätä kehitystä yhteiskunnankin kannattaa tukea.

Jari Setälä, tutkija, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Kari Ranta-aho, kalatalouspäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lähde: TS-mielipide 3.5.2013