Silakan troolikalastuksessa saadaan yleensä jonkin verran kilohailia sivusaaliina. Kuluvan vuoden alussa kilohailin sivusaaliit silakan troolikalastuksessa ovat olleet ennätyksellisen korkeat. Nykyinen kilohailin saalisosuus johtaisi ilman rajoitustoimia kilohailikiintiön täyttymiseen, jolloin taloudellisesti erittäin merkittäviä silakkakiintiöitä ei kyettäisi hyödyntämään kuin osittain. Tästä johtuen hallitus on päättänyt rajoittaa kilohailin ja silakan troolikalastusta.

Kilohailin ja silakan troolikalastus kielletään valtioneuvoston asetuksella niillä Selkämeren eteläisillä alueilla (pyyntiruudut 40, 41, 42, 44, 45, 46 ja osa pyyntiruudusta 47) ja Ahvenanmeren osissa (osa pyyntiruuduista 48, 49 ja 58), joissa alkuvuonna on saatu poikkeuksellisen runsaasti kilohailia. Asetus on voimassa 20.2.–1.5.2016. Kevään aikana selvitetään kilohailin esiintyminen rajoitusalueilla ja arvioidaan edellytykset kalastuksen avaamiseksi uudelleen. Tavoitteena on mahdollistaa silakan troolikalastus koko Selkämerellä pääkalastuskaudella touko- ja kesäkuun ajan ja taata siten myös silakan jalostuksen ja kalakaupan raaka-aineen saanti.

Hallitus muutti myös aiemmin annettua asetusta silakan ja kilohailin troolikalastuksesta. Silakan ja kilohailin troolikalastus kielletään 20. helmikuuta alkaen Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella lukuun ottamatta Suomenlahden rannikkoalueita.

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää myös edellytykset ottaa käyttöön kiintiöjoustoja, joilla voitaisiin helpottaa koko elinkeinon kannalta vaikeaa tilannetta.

Lähde: MMM tiedote 18.2.2016