Det är hög tid att få till stånd en åtgärdsplan för skarven, anser Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Torvalds har lämnat in en skrivelse om skarvproblematiken till miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) och statsminister Juha Sipilä (C).

– Man bör slå fast godtagbara mängder skarv på vissa inringade områden, skriver Torvalds.

Han anser också att man bör fastställa områden där skarvarten sinensis inte ska finnas alls på grund av de stora ekonomiska skador som den åsamkar på fisket och turismen.

Flera åtgärder krävs – och genast

– Akuta problemområden kräver en kombination av flera åtgärder: avskjutning, pensling/ prickning av ägg, förstörelse av gamla bon och kapande av träd. Åtgärderna ska göras genast utan inväntande av eventuella besvär, skriver Torvalds.

– Skrämseltaktik flyttar bara problemet någon annanstans, och problemet är nu för akut och stort för sådana medel.

Antalet häckande skarvpar uppe i 25 000

Nils Torvalds påpekar också att förvaltningsplanen för skarv gjordes för 12 år sedan då antalet häckande skarvpar uppgick till 3 000. I dag är antalet häckande skarvpar uppe i 25 000.

Torvalds är förargad över att de ansvariga myndigheterna urvattnat den kompromiss som arbetsgruppen under riksdagsledamot Anna-Maja Henrikssons ledning har förhandlat fram.

– Det är inte riktigt juste att folk sitter med i en arbetsgrupp och sedan tillintetgörs alla åtgärder man har låtsats vara med på.

I sin skrivelse återger Torvalds en del av de åtgärdsförslag som tidigare framställts till miljöministern av Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård.

Källa: Yle 24.4.2017