Alltmer torsk i Östersjön verkar drabbas av en besvärlig parasit. Det handlar om sälmasken som ger fiskare maskäten torsk i fångsten. Orsaken är att gråsälarna ökar i Östersjön. Det hävdar Sven Gunnar Lunneryd som är sälforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Det här är nånting som blir mer och mer, som fiskare lyfter upp eftersom de får större bekymmer. Det här är en ekonomisk kostnad för yrkesfisket.

– Hur stort kan problemet vara?

– Det finns inga undersökningar på det men min gissning är att det för vissa fiskare som lever i drabbade områden är det ett stort ekonomiskt tapp.

– Måste de kassera fisk som har sälmask i sig?

– Nej, men de får lägre pris för den. I vissa områden är majoriteten av torskarna infekterade.

Sälmasken, tre till fyra centimeter lång, är en parasit som lever i olika värddjur i olika stadier av livet. En del av livet lever sälmasken i räkor, och när räkorna äts upp av till exempel en torsk, lever de vidare där tills torsken hamnar i sälens mage. Inne i sälen förökar sig till sist sälmasken.
Sven Gunnar Lunneryd beskriver sälmasken som ett globalt problem för torskfisket och han arbetar nu med en studie på uppdrag av havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga utbredningen i Östersjön och Västerhavet.

– Det här kommer att bli mer och mer aktualiserat i Östersjön. Så är det. I och med att sälbeståndet växer.

Sälmasken dör om torsken upphettas vid matlagning eller vid djupfrysning, men vad skulle hända om en människa äter en dåligt upphettad torsk å får i sig en sälmask?

– Jag känner ingen som har drabbats av det här, och jag vet inget fall i Sverige över huvud taget, men man hostar väl ut den då.

Källa: Sverige Radio 31.12.2013